Polaroids/Digitals

Polaroid Tobias Lundh Summer 2010

client: Polaroids/Digitals
published: Spring/Summer 2010

People in this work:

Tobias Lundh - Model