Polaroids/Digitals

Polaroid Emily D August 2008

client: Polaroids/Digitals
published: August 2008

People in this work:

Emily DiDonato - Model