Steven Klein

Photographer


Other credits: Director

Agencies

 

Akris

Akris F/W 11
Akris (Advertising)
season: Fall/Winter 2011
Akris S/S 11
Akris (Advertising)
season: Spring/Summer 2011
Akris Handbags F/W 10
Akris (Advertising)
season: Fall/Winter 2010
Akris Handbags S/S 10
Akris (Advertising)
season: Spring/Summer 2010
Akris F/W 09
Akris (Advertising)
season: Fall/Winter 2009
Akris S/S 09
Akris (Advertising)
season: Spring/Summer 2009
Akris F/W 08
Akris (Advertising)
season: Fall/Winter 2008
Akris S/S 08
Akris (Advertising)
season: Spring/Summer 2008

Alexander McQueen

Alexander McQueen F/W 2014
Alexander McQueen (Advertising)
season: Fall/Winter 2014
Alexander McQueen S/S 14
Alexander McQueen (Advertising)
season: Spring/Summer 2014
 

Steven Klein on:

twitter: @SKstudly SKstudly