Kate Middleton

 

2012

Vanity Fair September 2012 Two Covers
Vanity Fair (Magazine Cover)
published: September 2012
photographer: Mario Testino