Kabuki

Ph: Terry Richardson | Portrait Kabuki by Terry

Makeup Artist