Fan Bing Bing

Ph: Josh Olins | Vogue China July 2011 Cover

Actor

Fan Bing Bing on:

weibo: http://e.weibo.com/fbbstudios weibo