Wojtek Hare

Ph: Michal Kar Maciej Piorko | Boys Band

Agencies

 

Fashion Magazine (Poland)

Boys Band
Fashion Magazine (Poland) (Editorial)
season: Fall/Winter 2011
photographer: Michal Kar Maciej Piorko