Raica Oliveira

 

2010

Frederic Fekkai F/W 10
Frederic Fekkai (Advertising)
season: Fall/Winter 2010