Liu Xu

 

Liu Xu in the news:

Models.com: MDX

5 Years of Lim
Dec 12 10

Models.com: Newfaces

Liu Xu
Aug 24 11

Liu Xu on:

weibo: http://weibo.com/modelliuxu weibo
instagram: http://instagram.com/xuliuxu instagram