Jerry Fu

Ph: Yuan Gui Mei | Follow Me

Agencies

 

2014

Set Up
Men's Uno China (Editorial)
published: March 2014

2011

He and His
Numero Homme China (Editorial)
season: Spring/Summer 2011
photographer: Yuan Gui Mei
Follow Me
Numero China (Editorial)
published: January 2011
photographer: Yuan Gui Mei