Ashley Smith

 

2010

Les Petites F/W 10
Les Petites (Advertising)
season: Fall/Winter 2010
photographer: Sonia Sieff
Sisley F/W 10
Sisley (Advertising)
season: Fall/Winter 2010
photographer: Terry Richardson