Alex Ciappara

Ph: Sean Thomas | Alex

Agencies

 

10 Men Magazine

Alex
10 Men Magazine (Editorial)
season: Fall/Winter 2011
photographer: Sean Thomas

Attitude Magazine

CHOLO
Attitude Magazine (Editorial)
published: July 2011

Boys by Girls Magazine

DON'T TALK TO STRANGERS (digital)
Boys by Girls Magazine (Editorial)
season: Fall/Winter 2011
photographer: Cecilie Harris

Fault Magazine

Brave New World
Fault Magazine (Editorial)
published: January 2012
photographer: Joseph Bleu

Fiasco Magazine

GANGS OF NEW YORK
Fiasco Magazine (Editorial)
season: Fall/Winter 2012

Fucking Young

FUCKING YOUNG! ONLINE: ALEX CIAPPARA
Fucking Young (Editorial)
published: November 2012
photographer: Cesar Segarra

Out Magazine

OI!
Out Magazine (Editorial)
published: September 2012
photographer: Bruno Staub

The Block Magazine

Lonely Union
The Block Magazine (Editorial)
published: April 2012
photographer: Hugh Lippe