Adrian Cardoso

 

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana Men F/W 12 Show (Robin o...
Dolce & Gabbana (Shows)
published: January 2012
Dolce & Gabbana Men S/S 12 Show (Paolo o...
Dolce & Gabbana (Shows)
published: June 2011

Givenchy

Givenchy Men F/W 12 Show (Simone opened ...
Givenchy (Shows)
published: January 2012
Givenchy Men S/S 12 Show
Givenchy (Shows)
published: June 2011
Givenchy Men F/W 11 Show (newer faces on...
Givenchy (Shows)
published: January 2011

John Galliano

John Galliano Men S/S 13 Show (Matt open...
John Galliano (Shows)
published: June 2012

Louis Vuitton

Louis Vuitton Men S/S 13 Show
Louis Vuitton (Shows)
published: June 2012

Mugler

Mugler Men S/S 13 Show
Mugler (Shows)
published: June 2012
Mugler Men F/W 12 Show
Mugler (Shows)
published: January 2012
Mugler Men S/S 12 Show
Mugler (Shows)
published: June 2011