Antonina Vasylchenko

Agencies

 

biography

Nationality: Ukraine
Antonina "Tonya" Vasylchenko

updates

 
ICB F/W 14 Show
ICB (Shows)
published: February 2014
Milly F/W 14 Show
Milly (Shows)
published: February 2014
Honor F/W 14 Show
Honor (Shows)
published: February 2014
play
Carolina Herrera F/W 14 Show
Carolina Herrera (Shows)
published: February 2014
Ralph Rucci F/W 14 Show
Ralph Rucci (Shows)
published: February 2014
play
Zimmerman F/W 14 Show
Various Shows (Shows)
published: February 2014
Monique Lhuillier F/W 14 Show
Monique Lhuillier (Shows)
published: February 2014
Kenneth Cole F/W 14 Show
Kenneth Cole (Shows)
published: February 2014
play
Tadashi Shoji F/W 14 Show
Tadashi Shoji (Shows)
published: February 2014
Kye F/W 14 Show
Various Shows (Shows)
published: February 2014
 

Antonina Vasylchenko in the news:

Models.com: Of the Minute