Surface (China)

 
 
 
February 2014 (Editorial)
Designer Derek Lam
Photographer An Le
February 2014 (Magazine Cover)
Designer Derek Lam
Photographer An Le
Photographer Jumbo Tsui
Hair Stylist Twoface
September 2013 (Editorial)
Model Zhulin
May 2012 (Magazine Cover)
Model Wang Xiao
November 2011 (Magazine Cover)
 

About Surface (China)

Website: surface-china.cn
Photographers in 2014:
An Le
Photographers in 2013:
Jumbo Tsui
Editorial models in 2013:
Zhulin
Cover models in 2012:
Wang Xiao
Cover models in 2011:
Hao Yun Xiang
Kiki Kang
Rojam Wang
Xiao Wen Ju
Cover models in 2009:
Fei Fei Sun