Grazia China

 
 
 
June 2015 (Editorial)
Photographer Zack Zhang
Photographer Zack Zhang
June 2015 (Editorial)
Makeup Artist Clive.x
Model Meng Zheng
June 2015 (Editorial)
Photographer Liang Zi
Hair Stylist Yohei Nakatsuka
Makeup Artist Tadayoshi Honda
Model Xiao Wen Ju
April 2015 (Editorial)
Photographer Shxpir
Makeup Artist Sun Qi
Model Cong He
April 2015 (Magazine Cover)
Photographer Benoit Peverelli
April 2015 (Magazine Cover)
Makeup Artist Clive.x
December 2014 (Magazine Cover)
Photographer Chen Man
November 2014 (Editorial)
Photographer Martin Lidell
Model Liu Wen